Boerenorganisatie in opkomst in Zuid-Soedan

15-05-2014 Als tegenwicht voor alle berichten over conflicten en honger in Zuid-Soedan hier het verhaal van een gestaag sterker wordende boerenorganisatie.

De landbouwsector in Zuid-Soedan kent een schreeuwend gebrek aan capaciteit. Na decennia van oorlog is veel landbouwkennis verloren gegaan en zijn er generaties opgegroeid die het boeren ontgroeid zijn. Het land heeft een enorm potentieel voor landbouw. Maar daarvoor moeten er wel goede boeren komen. Wie leidt hen op?

Boerenorganisaties zijn er nauwelijks, in ieder geval niet zulke sterke zoals in de omliggende landen als Oeganda, Ethiopië en Kenia. Enkele pioniers hebben de South Sudan Agricultural Producers Union SSAPU opgericht. In betrekkelijk korte tijd hebben ze al zo'n 5000 leden geworven en de unie groeit nog steeds. Meer leden, maar ook hen tot betere ondernemers maken is een hoofddoel voor SSAPU. Hierop zetten ze nu in en Agriterra steunt hen daarbij.

SSAPU mikt op transparantie en goed management en heeft daarom een boekhoudster aangetrokken. De unie neemt verder veldwerkers aan en organiseert workshops om de beste te selecteren. Ze worden opgeleid door studiemomenten in te lassen in het werk in de dorpen. Al werkend wordt het aantal veldwerkers uitgebreid. Agriterra steunt de unie om de begeleiding van de veldwerkers professioneel te maken. Deze kennen methodes om het ondernemerschap bij de leden te bevorderen. Een grote uitdaging was om er ook vrouwelijke veldwerksters te krijgen, maar de eerste heeft SSAPU binnen!

De veldwerkers richten zich op boeren met veelbelovende producten, zoals kippen, groente en honing, maar ook aardappelen, bananen en varkens. SSAPU gaat deze sectoren ontwikkelen door hun leden (boeren en boerinnen) aan leveranciers te helpen van kippenkuikens en –voer en andere dienstverleners. Er is hier veel te doen voor agripoolers die deze producten in de vingers hebben, snappen wat de Unie kan doen om het ondernemerschap op een hoger plan te brengen en die ook bereid zijn hun expertise in dit complexe land in te zetten. Laat van je horen!


Share this article:
Lokaal
Gefocust
Verbonden
Kwaliteit

Adres

Jansbuitensingel 7
6811 AA Arnhem
The Netherlands

+31 (0)26 44 55 445
agriterra@agriterra.org