Boergenoteerde ontwikkelingen in Peru

08-06-2014 Steeds meer producentenorganisaties kloppen bij Agriterra aan voor advies en ondersteuning bij het verbeteren van hun bedrijfsvoering. Na een grondige bedrijfsanalyse zijn producentenorganisaties van zuivel, palmolie en tara toegevoegd aan de klantenportefeuille van Agriterra en zullen dit jaar de eerste stappen worden gezet in het bankabel maken van deze boergenoteerde bedrijven.

Agriterra's team boergenoteerde bedrijven is sinds 2011 actief in Peru en sinds 2012 is daar ook een bedrijfseconomisch adviseur gestationeerd. In die eerste jaren was het vooral een kwestie van contacten leggen en Agriterra op de kaart zetten. Mogelijke klanten werden vooral gevonden via bestaande relaties op nationaal niveau.

Nu, in 2014, heeft Agriterra een degelijk trackrecord opgebouwd in Peru. Coöperaties die zich voorheen vooral bezig hielden met de opkoop en verkoop van grondstoffen, zijn in een relatief korte periode uitgegroeid tot bedrijven die ook de verwerking van die grondstof ter hand nemen. Daardoor wordt meer waarde toegevoegd en worden aantrekkelijkere marges behaald. De dienstverlening door de coöperatie aan de boeren kan daardoor worden uitgebreid en verbeterd. Boeren gaan dan meer en betere kwaliteit produceren en op die wijze is een vliegwiel van ontwikkeling in gang gezet. Agriterra begeleidt, adviseert en ondersteunt deze coöperaties bij het verbeteren van hun beleid en financieel management. Er wordt gewerkt aan productiviteit, marktverkenning en efficiëntie. Door gedegen ondernemingsplannen worden ze aantrekkelijker voor financiers en is werkkapitaal en kapitaal voor investeringen aangetrokken bij instellingen waar Agriterra goede contacten mee onderhoudt.

Alpacahouders die lid zijn van de coöperatie Coopecan hebben nu de beschikking over een eigen verwerkingsfaciliteit en Sol & Café gaat eigen kantoren en magazijnen bouwen. De koffieboeren van Oro Verde hebben een nieuwe fabriek gebouwd en Cepicafe/Norandino rondt dit jaar de bouw van nieuwe fabrieken af voor de verwerking van suikerriet en cacao. Volop ontwikkeling dus voor de kleine boeren in Peru en dat blijft niet onopgemerkt. In 2013 hebben tien verschillende boerenorganisaties bij Agriterra aangeklopt voor een mogelijke samenwerking. Een eerste selectie op basis van hun ambities en financiële cijfers van de afgelopen jaren heeft geleid tot een shortlist van drie bedrijven die in de maand mei een diepgaandere analyse hebben ondergaan.

De eerste was Indupalsa, een bedrijf dat palmolie produceert en eigendom is van een boerenvereniging. Indupalsa wil de duurzame certificering RSPO verkrijgen en daarvoor zijn extra investeringen nodig. Als tweede is een samenwerkingsverband van zes verenigingen van zuivelboeren in de regio Arequipa bezocht die gezamenlijk op zoek zijn naar nieuwe markten voor hun melk of producten zoals kaas en yoghurt. Als laatste is er de vereniging ‘APT del Norte’. Dit zijn producenten van tara die in de noorderlijke Peruaanse hooglanden leven. De zaden van de taraboom (zie foto) worden gebruikt voor het kleuren van textiel, het looien van leder of het maken van medicijnen. Door de wereldwijd groeiende vraag naar natuurlijke ingrediënten en hulpstoffen in de verwerkingsindustrie zijn er dus volop kansen voor APT.

Drie zeer interessante bedrijven uit diverse sectoren waarvan de zuivel natuurlijk de bekendste is voor Agriterra. Alle willen hun bedrijfsvoering verbeteren om zo toegang te krijgen tot financiering om te kunnen investeren in machines waarmee waarde kan worden toegevoegd. Ze willen dus bankabel worden en daarvoor zijn ze bij Agriterra aan het juiste adres!


Share this article:
Lokaal
Gefocust
Verbonden
Kwaliteit

Adres

Jansbuitensingel 7
6811 AA Arnhem
The Netherlands

+31 (0)26 44 55 445
agriterra@agriterra.org