Chaos en boerenorganisatie in Zuid Sudan

25-06-2014 In het zuiden van het land neemt de onrust en chaos van de oorlog eindelijk wat af in de nu 9 jaar oude natie. Er komen kansen voor de merendeels kleine boeren om zich te organiseren. Op verzoek van de Nederlandse ambassade ondersteunt Agriterra hierbij de "South Sudan Agricultural Producers Union" kortweg SSAPU, opgericht in 2011. SSAPU veldwerkers benaderen en overleggen met boeren hoe ze in samenwerkingsverbanden meer inkomen uit marktgerichte landbouw kunnen halen. Voor de training en selectie van de eerste SSAPU veldwerkers werkten Geke Appeldoorn, Agriterra deskundige lokaal ondernemerschap en Henk Pot een aantal dagen samen met SSAPU in Juba. Henk Pot zelf werkt in Nederland als consultant plattelandsontwikkeling, en deed dit jaren in o.a. Rwanda en Uganda.

Voorselectie veldwerkkandidaten
Er waren door SSAPU 18 kandidaten voorgeselecteerd. Deze voldeden aan de eisen: landbouwkundige kennis en ervaring, redelijke kennis van het Engels, zelfstandig kunnen werken, flexibel, doorzettingsvermogen et cetera. Het viel Henk op dat het niveau van de kandidaten, mannen en vrouwen, zeer divers was in zowel houding als kennis en vaardigheden. Bij nader inzien was de hoofdreden hiervan de oorlog en permanente onrust gedurende de laatste 20 jaar. Normale economische initiatieven waren niet mogelijk, onderwijs was vrijwel onverkrijgbaar en van matige kwaliteit en veel mensen leefden lange jaren in een bevelstructuur.

Trainingworkshop en eindselectie veldwerkers
SSAPU verkreeg een ruimte op het ministerie van Landbouw voor een driedaagse workshop. In wisselende groepen participeerden de  veldwerkkandidaten en vormden hun ideeën en visies op: een door boeren geleide organisatie/coöperatie; boerenondernemersschap; kennisoverdracht;  leden werven et cetera. De kandidaten werden beoordeeld doortwee SSAPU bestuurders; een zeer ervaren Oegandese voormalig veldwerker nu consultant/trainer; Henk en Géke. Zij kregen een gedetailleerd beeld van de kandidaten en bespraken dit iedere avond met elkaar. Vijf goede potentiële veldwerkers werden geselecteerd, vier mannen en één vrouw. Eén meer dan de beoogde vier veldwerkers omdat SSAPU  ook voldoende vrouwelijke veldwerkers in het veld wil hebben.


Juba
Naast het werken met SSAPU was Juba voor Henk een nieuwe ervaring. De jonge hoofdstad is zonder enige waterleiding. Water wordt naar de stad gebracht met kleine vrachtauto’s waarop tanks met circa 5.000 liter vers Nijlwater. Goed drinkwater is dat niet, men drinkt er vooral uit plastic flessen, welke flessen na gebruik hopen zwerfafval vormen langs de straten. Wat Henk nog meer opviel was dat het provinciestadje in zeer korte tijd uitgroeit tot hoofdstad van een land. Hoge prijzen, veel nieuwe gebouwen en een infrastructuur die daar niet op berekend was. Vergelijk het maar met het verplaatsen van de regering en ambassades van Den Haag naar Doetinchem, dat zou eenzelfde rij problemen opleveren. 

Toekomst SSAPU
De volgende stap is dat SSAPU een “National Outreach Officer” rekruteert voor de supervisie van de veldwerkers. De komende drie maanden gaan de veldwerkers een inventarisatie maken van organisaties en boerengroepen in hun county. Hierin kiest iedere veldwerker een streek waar hij/zij zich op concentreert. Tijdens de workshop kregen ook de SSAPU bestuurders een duidelijker beeld van een door boeren geleide organisatie en hoe die functioneert. Zij willen met ondersteuning van Agriterra de visie en doelstellingen verder formuleren en tevens de strategie en uitvoering plannen. De goede sfeer van de bijeenkomst, de gedrevenheid van SSAPU bestuurders en van de veldwerkers geeft alle vertrouwen hiertoe, waarbij voor de "Zuid-Soedanese LTO in oprichting" het krachtige lokale gezegde meetelt: “Als je niet begint, heb je helemaal niets”. 

Heko Köster - Agriterra nieuwsredactie


Share this article:
Lokaal
Gefocust
Verbonden
Kwaliteit

Adres

Willemsplein 42
6811 KD Arnhem
The Netherlands

+31 (0)26 44 55 445
agriterra@agriterra.org