Coopecan in de lift

30-09-2014 De Peruaanse cooperatie van alpacahouders Coopecan met 1.945 actieve leden beleeft een bewogen jaar. Dankzij een lening van Oikocredit zijn ze sinds januari eigenaar van machines om de alpacawol te verwerken. Deze machines staan echter voorlopig nog in een gehuurde fabriekshal die binnenkort plaats moet maken voor appartementen. Er wordt in drie shifts gewerkt maar 's nachts is er geluidsoverlast en de milieu-inspectie heeft al een aantal keer op de stoep gestaan in verband met klachten uit de omgeving.

Men zal dus de fabriek moeten verhuizen en daarom heeft Coopecan recent een optie genomen op een stuk grond van 11.000 m2. Daarop zal een nieuwe fabriek gebouwd worden. Een aanbetaling van US$ 60.000 is gedaan maar voor het resterende deel en voor de bouw van de fabriek is nog financiering van ongeveer US$ 750.000 nodig. Gelukkig gaan de zaken goed en is het daardoor nu wat makkelijker om de financiers te overtuigen. Het businessplan moet echter wel worden geactualiseerd en daar wordt met advies van Agriterra aan gewerkt.


Eind juli bedroegen de verkopen al ruim 3,7 miljoen Peruaanse soles. Daarmee zijn de verkopen van de gehele vorige jaargang à 3,3 miljoen al ruimschoots overschreden. De verwachting is dat de omzet tot eind van het jaar zelfs kan verdubbelen ten opzichte van 2013. Het personeelsbestand is in 8 maanden toegenomen van 22 naar 70 werknemers. Helaas is recent de boiler stukgeraakt waardoor de wasserette even stil ligt. Deze boiler wordt nog verwarmd met olie. Op de nieuwe locatie hoopt Coopecan te beschikken over een boiler op gas waardoor flink bespaard kan gaan worden op de kosten. Er wordt geïnvesteerd in optimalisering van de machinecapaciteit en onderhoud en de daarvoor benodigde technische kennis wordt door Agriterra gefaciliteerd. Coopecan wil op tijd klaar zijn voor de “campaña grande” waarin de alpaca’s geschoren worden en zij alle zeilen bij moet gaan zetten om de wol op te kunnen kopen en verwerken. Op dit moment wordt 25% van de capaciteit van de fabriek benut om wol van eigen leden te verwerken en de rest wordt verhuurd aan derden. Dit zal vanaf oktober oplopen naar zo’n 50%.


Ook de alpacahouders gaan nog meer de vruchten plukken van een eigen verwerkingsfabriek. Coopecan gaat ze straks betalen op basis van de waarde van de zogenaamde ‘tops’, het halffabrikaat dat wordt geëxporteerd naar textielbedrijven in Europa. Daardoor zullen de inkomsten van de alpacahouders met zo’n 15% gaan toenemen. De knappe prestaties van Coopecan hebben ook de leden overtuigd om mee te investeren in de fabriek. Er is in korte tijd al meer dan 100.000 Peruaanse soles opgehaald aan extra ledenkapitaal. Mevrouw Marcelina Huayllana Arzica (zie foto) is één van de leden die gelooft in de ambities van Coopecan. Van kinds af aan hoedt ze op 4.500 meter hoogte de alpaca’s die van generatie op generatie zijn doorgegeven in de familie. Ondanks haar 68-jarige leeftijd is Marcelina nog erg ondernemend en ze heeft de maximale ledenbijdrage van maar liefst 8.000 Peruaanse soles dan ook vol vertrouwen gestort. Ze is ervan overtuigd dat dankzij de dienstverlening van Coopecan de productiviteit van haar alpacahouderij verder zal verbeteren. De afgelopen jaren zijn dankzij het lidmaatschap van Coopecan de inkomsten al flink toegenomen, en ze weet zeker dat de wol van haar 300 alpaca’s ook in de toekomst meer gaat opleveren nu Coopecan de verwerking en vermarkting van de wol geheel in eigen hand heeft.


Er wordt uiteraard nog meer gebouwd aan de toekomst van Coopecan. In het kader van het interne trainingsprogramma “Projoven” worden in samenwerking met Agriterra 20 jonge alpacahouders opgeleid zodat zij een leidende rol binnen de coöperatie kunnen gaan vervullen. Aan het Ministerie van Arbeid is een project gepresenteerd om de productiviteit onder de leden te vergroten door onder andere kunstmatige inseminatie en de aanleg van waterreservoirs op de hoogvlakten in het Andesgebergte waardoor meer graasland beschikbaar komt voor de alpaca’s. Meer alpacawol betekent wel dat commercieel ook stappen moeten worden gezet. Studiereizen die door Agriterrra worden georganiseerd naar Spanje en Uruguay zijn dan ook door Coopecan met beide handen aangegrepen om mogelijk nieuwe markten aan te boren.


Share this article:
Lokaal
Gefocust
Verbonden
Kwaliteit

Adres

Willemsplein 42
6811 KD Arnhem
The Netherlands

+31 (0)26 44 55 445
agriterra@agriterra.org