De witte motor ronkt weer - Boerenverstand en ondernemerschap redden zuivelcooperatie in Kenia

23-05-2014 Meru Central Diary Union is een mooi voorbeeld van hoe een 100% boergenoteerd bedrijf in Afrika werkt. Eind 2010 kende het bedrijf zo goed als geen overlevingskansen, anno 2014 is het bedrijf springlevend! Wat is hun geheime overlevingskracht?

De kracht van ontwikkeling
Meru Central is een coöperatief zuivelbedrijf met zo’n 10.000 leden melkveehouders, gelegen in centraal Kenia. Met een gehalveerde melkproductie en een ledenbetrokkenheid die tot het vriespunt was gedaald, was er geen ontkomen aan verandering, wilde het bedrijf niet ten onder gaan. Dankzij een nieuw daadkrachtig bestuur is de ommekeer met succes gemaakt. Een geherstructureerde schuld, nieuwe machines en nieuwe productielijnen resulteren in een omzetgroei van maar liefst 147% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Wat maakte het verschil?
Visie, kennis en daadkracht hebben zonder meer een doorslaggevende rol gespeeld bij de veranderingen. Echter brengt dit ook weer nieuwe uitdagingen met zich mee. Daar komt de kracht van samenwerking tussen Agriterra en FrieslandCampina om de hoek kijken en heeft een bedrijfsscan inzichtelijk gemaakt voor welke uitdagingen Meru Central anno 2014 staat: een door seizoensinvloeden sterk fluctuerende aanvoer van melk, een groeiend consumentenbelang naar veilig voedsel en een onstuimige groei van cashflow zijn enkele voorbeelden. Deze aspecten bepalen sinds 2013 de richting van de advisering en samenwerking met Meru Central.

Van goed naar beter dankzij samenwerken!
Dankzij de samenwerking van Meru Central met FrieslandCampina en Agriterra wordt op dit moment een nieuwe marketingstrategie ontwikkeld, wordt gewerkt aan betere voorlichting aan de melkveehouders en door middel van trainingen en stages wordt het financieel management flink versterkt zodat de fabriek efficiënt en transparant kan worden gerund. Op basis van een productie- en fabrieksscan wordt momenteel ook gewerkt aan het verder omlaag brengen van de overheadkosten.

Het is mooi om een bijdrage te leveren aan de realisatie van groeiambities van dit boergenoteerde bedrijf. Het verhaal van Meru Central onderstreept de essentie van Agriterra: samenwerking van coöperatie tot coöperatie!


Share this article:
Lokaal
Gefocust
Verbonden
Kwaliteit

Adres

Jansbuitensingel 7
6811 AA Arnhem
The Netherlands

+31 (0)26 44 55 445
agriterra@agriterra.org