En dan nu: actie! Monitoring en evaluatie workshop

21-03-2014 De derde en laatste dag van de workshop over monitoring en evaluatie voor boerenorganisaties in Azie zit erop. De deelnemers (en wij ook) van veertien landbouworganisaties uit verschillende landen in Azie gaan straks rijk naar huis: de hoofden zijn gevuld met heel veel indrukken, ideeen en nieuwe informatie. Op de computer hebben we van alle organisaties hun middelenbox rond monitoring en evaluatie opgeslagen en er is heel veel uitgewisseld aan ervaringen, ideeen, plannen, etc. Er zijn 14 actieplannen opgesteld voor iedere organisatie/deelnemer een.

Gisteravond hebben de deelnemers middelen, formats en systemen uitgewisseld en er vonden veel geanimeerde gesprekken plaats.  

Vandaag stond in het teken van het maken van de actieplannen: alle deelnemende organisaties moesten een eigen actieplan opstellen op basis van alles wat ze de afgelopen dagen geleerd en gezien hebben. Om ze een beetje op gang te helpen, hadden we een instructie gemaakt, want structuur helpt vaak om bij wat taaiere onderwerpen op gang te komen. Men ging voortvarend aan de slag en al snel kwamen er plannen op tafel waarbij een onderscheid werd gemaakt tussen:

-          Korte en lange termijn

-          Het niveau waarop je dit in de organisatie doet (lokaal, sub nationaal, nationaal)

-          Op welk M&E niveau heeft dit betrekking (output, outcome, impact)

-          Wie gaat het doen en wanneer

In vier groepen werden de plannen aan elkaar gepresenteerd. De groepen waren door ons ingedeeld op het niveau waarop de organisatie georganiseerd is: lokaal (1 groep), sub nationaal (1 groep) of nationaal (2 groepen). Men kon feedback geven en ontvangen en daarna was er tijd om de plannen nog verder aan te scherpen. Aan het einde van de dag lagen er daadwerkelijk 14 actieplannen waarbij het verweven van M&E in de organisaties centraal stond en er dus geen aparte M&E projecten verzonnen werden.

We eindigden de workshop hetzelfde als hoe we begonnen, met een zelfevaluatie: hoeveel weet ik van M&E? Het bleek dat iedereen zich verrijkt had. Maar een aantal merkte op: dit was alleen maar theorie, pas als we het in praktijk gaan brengen dan kunnen we zeggen dat we M&E beter begrijpen en kunnen toepassen.

Moe maar voldaan hebben we rond half 6 alle deelnemers maar vooral ook de gastorganisatie Pakisama heel uitgebreid bedankt! Ze hebben echt aan alles gedacht, voor alles gezorgd en er waren continue twee mensen van de organisaties aanwezig om de groep op haar wenken te bedienen. Als uitsmijter zijn we met bijna de hele groep naar een soort coöperatieve bar gegaan. De aandeelhouders zijn kunstenaars, muzikanten, ontwikkelingswerkers, filosofen en meer van dit type mensen, om wat te drinken en te luisteren naar een bekende zanger.

Morgen gaat de wekker om 5 uur, want dan begint het tweede deel van de ons werkbezoek: een veldbezoek aan het eiland Mindoro om het werk van Pakisama rondom lokaal ondernemerschap en uiteraard M&E in de praktijk te zien.  

 

Christine Plaisier en Bertken de Leede, vanuit de Filpijnen


Share this article:
Lokaal
Gefocust
Verbonden
Kwaliteit

Adres

Willemsplein 42
6811 KD Arnhem
The Netherlands

+31 (0)26 44 55 445
agriterra@agriterra.org