Grondonderzoek BLGG AgroXpertus geeft boeren Cambodja inzicht

20-02-2014 Landbouw in Cambodja op een hoger peil brengen: om daar een bijdrage aan te leveren bezocht productmanager Arjan Reijneveld Cambodja. Hij sprak onder meer met de gouverneur, het Cambodjaanse ministerie van Landbouw, mensen van de Landbouwuniversiteit, boeren en voorlichters.

BLGG AgroXpertus levert in Cambodja een bijdrage aan het project 'Climate adaptive approach for food security' van Agriterra en LTO Noord. Cambodja kent een droog en een nat seizoen. Het is de uitdaging om slim om te gaan met water. Het is de bedoeling dat er minder rijst verbouwd wordt en meer groentegewassen. Rijst gebruikt erg veel water, groentegewassen hebben minder water nodig. Nieuwe technieken en voorzieningen dragen bij  aan een goede productie en gezond gewas. Zo zijn waterbassins aangelegd die het mogelijk maken om water in de natte perioden te bewaren voor de drogere perioden.

Productiemogelijkheden vergroten
Er is echter meer nodig. Ook met een betere watervoorziening bleek het gewas nog niet optimaal te groeien. Daarom heeft BLGG AgroXpertus grondonderzoek uitgevoerd. Dit gaf veel nieuwe inzichten voor het project en de Cambodjaanse boeren! Er zijn nog veel mogelijkheden om bodems in Cambodja geschikter te maken voor landbouw, zag Arjan Reijneveld. Zo kunnen Cambodjaanse boeren hun  productie vergroten zonder hun bodem uit te putten.

Arjan Reijneveld:  “Het onderzoek gaf vaak opvallende uitslagen. Op een perceel werd bijvoorbeeld 40% klei en 35% silt (ongeveer 45% afslibaar) met bijna geen organische stof gemeten. Dat bevordert de bewerkbaarheid niet. Deze zware grond wordt beschouwd als onvruchtbaar, maar met meer organische stof zou de beoordeling heel anders worden."

Dieper ploegen
Ook de mechanisatie vraagt aandacht. Zo wordt er vaak geploegd met apparatuur die tot slechts 10 tot 11 cm. ploegt. Arjan Reijneveld “Door dieper ploegen zal het gewas meer nutriënten kunnen opnemen, een uitgebreider wortelstelsel kunnen vormen (minder droogtegevoelig) en de bodem zal ook meer vocht kunnen opnemen. Maar dit is tegelijk ook het probleem. Investeren in een trekker is voor deze boeren niet eenvoudig vanwege de kosten.”

Bodem en bemestingsonderzoek staan in Cambodja nog helemaal in de kinderschoenen. Het is voor de landbouw in Cambodja belangrijk om samenwerkingen te creëren tussen boeren, adviseurs, coöperaties en de universiteit. Het belang hiervan wordt door alle partijen onderkend. “Dat is grote winst”, vertelt Arjan Reijneveld.

Veel interesse vanuit de overheid
Vanuit de Cambodjaanse overheid is er veel interesse voor het grondonderzoek van BLGG AGroXpertus.  Het ministerie van Landbouw ziet  het als belangrijk hulpmiddel voor de boeren om de opbrengst en kwaliteit van gewas te verbeteren. Arjan Reijneveld: “Er is ook veel interesse voor de details, zoals bijvoorbeeld de pH van de percelen.”

Het grondonderzoek in Cambodja wordt uitgevoerd met BemestingsWijzer. Ook aan de LandbouwUniversiteit die Reijneveld bezocht, wordt deze methode van BLGG AgroXpertus al gebruikt. Het is inmiddels, mede door de inspanningen van dr. Peou Yon, opgenomen in een dictaat voor studenten.

Meer informatie over BLGG AgroXpertus kunt u hier vinden: www.blgg.agroxpertus.nl


Share this article:
Lokaal
Gefocust
Verbonden
Kwaliteit

Adres

Jansbuitensingel 7
6811 AA Arnhem
The Netherlands

+31 (0)26 44 55 445
agriterra@agriterra.org