Jaarrekening 2013

06-08-2014 De jaarrekening 2013 van Agriterra is voor iedereen in te zien door onderstaand pdf-document te downloaden. In de jaarrekening vindt u de financiele gegevens en resultaten van Agriterra over het jaar 2013. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de staat van baten en lasten over 2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiele verslaggeving en andere toelichtingen.

Share this article:
Lokaal
Gefocust
Verbonden
Kwaliteit

Adres

Jansbuitensingel 7
6811 AA Arnhem
The Netherlands

+31 (0)26 44 55 445
agriterra@agriterra.org