Meru melk meer waarderen

19-03-2014 De tijd bleek de adviezen van de bedrijfsdoorlichting van Meru Central Dairy Co-operative Union, een zuivelcooperatie in Kenia, van vorig jaar te hebben ingehaald. Tjardy van Wieringen en Jan Witvoet, beiden werkzaam bij FrieslandCampina, zagen vorige maand dat de investering in moderne machines haar werk had gedaan. De melkverspilling was terug gedrongen en ook kwam er geen melk meer terug uit de markt. Maar nader onderzoek leverde nieuwe mogelijkheden tot verbetering op.

Doorlichting
In juni vorig jaar werd de melkfabriek Meru Central Dairy doorgelicht met als uitkomst dat nadere advisering gewenst zou zijn vanwege een aantal veranderingen in de productie en de verkoop, die in gang waren gezet. Ook verschillende andere dingen zouden verbeterd moeten worden. Daarom gingen Tjardy van Wieringen en Jan Witvoet voor Agriterra op adviesreis. Maar tijdens hun werkbezoek zagen zij dat deze problemen al opgelost waren. Tjardy: “het gesignaleerde verschil van 5% tussen aanvoer en afzet bleek niet meer te bestaan en ook kwam er geen melk meer terug uit de markt. De ingangscontrole was goed in orde met een soortelijk gewicht meting en bepaling van ziektekiemen. De in september nieuw geïnstalleerde machine bleek zijn werk goed te doen.” Dus doken Tjardy en Jan dieper de zuivelclub in en kwamen ze tot nieuwe verbeterpunten.

Karnemelk en yoghurt
Zo bleek de karnemelk, een bijproduct van de productie van ghee (boterolie), weggegooid te worden. Door vervanging of reparatie van de pasteur (een apparaat om bacteriën te doden) aan het begin van het proces, zou karnemelk  herverwerkt kunnen worden. Ook de productie van yoghurt (een gewild product in Kenia) zou met iets verdere mechanisering eenvoudig kunnen worden uitgebreid.

Kostprijs
Uit berekeningen kwam naar voren dat het in Kenia belangrijke melkproduct ghee onder de kostprijs werd verkocht. De extra kosten die nodig zijn om de melk te verwerken tot boterolie bleken niet vergoed door de verkoopprijs. Waarom? Tjardy: “We weten het niet. Ik ben nu bezig een manier te vinden om de kostprijsberekening duidelijk over te brengen.” Misschien is dat wel het moeilijkste. Hoe breng je iets over aan mensen met een andere manier van denken, in een andere belevingswereld.

Eind goed….

De belangrijkste stappen waren al gezet door de Kenianen, maar er zijn nog een aantal verbetermogelijkheden. Tjardy en Jan hebben deze boven water gehaald en aan Meru aangereikt. Het komt goed met Meru.

 

Dirk Ruijne
Agriterra nieuwsredactie


Share this article:
Lokaal
Gefocust
Verbonden
Kwaliteit

Adres

Jansbuitensingel 7
6811 AA Arnhem
The Netherlands

+31 (0)26 44 55 445
agriterra@agriterra.org