Nederlandse melk van Gras tot Glas

16-06-2015 Op 15 juni ontving Agriterra samen met FrieslandCampina een handelsdelegatie uit Vietnam. Daar wordt meer zuivel geconsumeerd dan geproduceerd. De geschiedenis en het succes van Nederlandse boerencooperaties spreekt de Vietnamezen erg aan.

Een bezoek aan de zuivelboerderij van Paul Schouten in Doorwerth en aan het FrieslandCampina Innovation Centre laat zien hoe melk van de boerderij in een hippe verpakking in de supermarkt terecht komt.

Jos Bijman van de Wageningen Universiteit vertelt de Vietnam delegatie over het profijt dat Nederlandse boeren hebben van de samenwerking in een coöperatie: er is betrokkenheid, medezeggenschap, winst wordt gedeeld. De overheid is niet betrokken en het belang van de boer staat centraal. Annelinde Barbiers van FrieslandCampina gaat in op het “Farmer 2 Farmer” initiatief van Agriterra en haar organisatie. Het initiatief is gericht op het begeleiden en motiveren van vooral jonge boeren in Azië. Wie kan dat beter dan de boer zelf?

Frans Keurentjes van FrieslandCampina is zowel boer als board member. Boerenbedrijven in Nederland worden groter, ze automatiseren, terwijl het aantal bedrijven en coöperaties sterkt afneemt. De markt is geconcentreerd. Nederlandse boeren hebben het toch goed benadrukt hij.
Ze werken graag buiten en zorgen goed voor hun dieren. Ze weten wat hun vee nodig heeft.
Nederland blijft innoveren op het gebied van zuivel. De site manager van het innovatiecentrum, Ger Willems, vertelt over het belang van marketing. China is een belangrijke markt geworden. Maar ook in Vietnam gaan de ontwikkelingen hard. Er ontstaan nieuwe joint-ventures en samenwerkingen. Na het bezoek van de Vietnamezen zal deze trend alleen maar sterker worden.


Meer informatie: Jan Heemskerk, bedrijfsadviseur Agriterra (heemskerk@agriterra.org)


Share this article:
Lokaal
Gefocust
Verbonden
Kwaliteit

Adres

Jansbuitensingel 7
6811 AA Arnhem
The Netherlands

+31 (0)26 44 55 445
agriterra@agriterra.org