Onverwachte voortgang bij twee zuivelcooperaties in West Java, Indonesie

09-07-2014 In het kader van de ontwikkeling van de zuivelsector hebben Karin van der Toorn (melkveehouder en lid van Friesland Campina) en Linda Veld (business development manager bij Friesland Campina) van 13 tot 23 juni 2014 een werkbezoek gebracht aan twee cooperaties in West¨ Java, Indonesie. Het betreft de Bandung Northern Dairy Farmer Cooperative (KPSBU) in Lembang en de Dairy Cooperative of Southern Bandung (KPBS) in Pangalengan, die allebei hun melk leveren aan FrieslandCampina (Frisian Flag Indonesia). Deze adviesreis is een vervolg op twee eerdere adviesreizen: in 2012 betrof het een assessment van de cooperaties en in 2013 werd een eerste financiele training gegeven.

Doelstelling van deze vervolg adviesreis
In juni 2013 zijn 20 melkveehouders in Lembang en Pangelangan getraind in financieel management. Uit de analyse bleek dat de meesten van hen een gebrekkige kennis hebben van financiën. Dit is echter wel nodig voor het analyseren van data en - nog belangrijker - om deze data te gebruiken voor het nemen van de juiste beslissingen. Er is daarom en tweede serie van follow-uptrainingen geïnitieerd met als doel zowel boeren als voorlichters (deze worden aangeduid als buitendienstmedewerkers) te leren hoe ze financiële data kunnen gebruiken in het proces van effectieve besluitvorming.

Vorderingen na eerste trainingen
Zowel Karin als Linda zijn de eerste dagen verrast over de gemaakte vorderingen op basis van afspraken na de vorige training bij beide coöperaties. Er was bij Agriterra een beeld ontstaan dat van die afspraken nog niet zo veel terecht zou zijn gekomen. Niets bleek minder waar! Financiële gegevens worden al goed bijgehouden en op basis daarvan is een begin gemaakt met de analyse en worden al beslissingen genomen, bijvoorbeeld over de aanschaf van krachtvoer.
Financiële data (gegevens over inkomsten en uitgaven) op basis van fictieve cases van de vorige training zijn 1 jaar bijgehouden, d.w.z. ingevuld door veehouders van beide coöperaties. Op basis van deze eigen gegevens van de veehouders en praktijkgerichte cases vindt deze vervolgtraining plaats. Bijvoorbeeld: welke financiële invloed heeft het investeren in de vruchtbaarheid van de koeien en daarmee het verkorten van de ‘tussenkalftijd’?

In de vorm van kleine, interactieve workshops werken kleine groepjes de cases uit die vervolgens door henzelf worden gepresenteerd. De transformatie van fictieve naar praktische cases op basis van eigen data werkt fantastisch: men ziet het belang van data bijhouden en analyseren veel beter in als daarvoor.
Iedere ochtend wordt begonnen met het analyseren van leermomenten van de vorige dag, waarbij opvalt hoe graag de coöperatieleden willen leren: een enthousiasme dat Karin vaak in mindere mate aantreft tijdens trainingen in Nederland.
De directie en bestuursleden van KPSBU Lembang zijn erg tevreden met de combinatie van financiële en praktische melkveehouderij-elementen in de training. Tijdens een eerste bespreking  over trainingsresultaten laat de voorzitter van KPSBU Lembang weten dat hij vanaf nu zelf ook zijn financiële gegevens zal gaan bijhouden. Een beter compliment kun je niet krijgen!

Conclusies en follow-up
De motivatie om financiële gegevens te registreren in combinatie met technisch management is duidelijk toegenomen.  De praktische cases zorgen ervoor dat de veehouders zich veel beter kunnen identificeren met de problematiek die ze zelf ervaren en het vinden van oplossingen. Men is volop bezig met het bedenken en bijhouden van de follow up voor deze tweede training. Voorlopige actieplannen zijn opgesteld. Voor de korte en wat langere termijn zijn in Lembang 6 keyfarmers aangewezen en in Pangelangan 7. Deze ‘modelboeren’ (een oud concept) moeten nu groepjes veeboeren om zich heen verzamelen om zodoende de opgedane kennis te verspreiden (olievlekconcept). Er is hier een belangrijke rol aan beide boards toebedeeld en nieuwe financiële middelen hiervoor zijn toegezegd. Wel geeft men aan dat verdere ondersteuning vanuit Agriterra gewenst is, vooral op het terrein van technische kennis over bedrijfsvoering (bijvoorbeeld opvok van jongvee) en wat het begeleiden van de boerengroepen die er al zijn en die nog moeten worden gevormd betreft.

Voor meer details over dit bezoek zie www.karenvandertoorn.waarbenjij.nu  
 
Robert Sillevis
Agriterra nieuwsredactie Share this article:
Lokaal
Gefocust
Verbonden
Kwaliteit

Adres

Jansbuitensingel 7
6811 AA Arnhem
The Netherlands

+31 (0)26 44 55 445
agriterra@agriterra.org