Staan tussen de koeien op Java

02-12-2014 FrieslandCampina, in Azie bekend als Frisian Flag, streeft ernaar om de melkkwaliteit en productie van kleine melkveebedrijven op Java te verbeteren. In dit Dairy Development Project (DDP) coordineert Agriterra het Farmer to Farmer (F2F) programma. Waarin Nederlandse boeren bedrijven bezoeken om te zien welke eenvoudige verbeteringen mogelijk zijn. Met aansluitend voorlichting ervan op cooperatieve bijeenkomsten. De eerste F2F bezoeken waren in 2013. In september 2014 ging een ander team van vier melkveehouders voor 3 weken naar Java. Zij zagen dat op verschillende bezochte bedrijven reeds verbeteringen waren ingevoerd, en dat alle bedrijven belangstelling voor advisering hebben. Juist het Boer tot Boer concept blijkt een succes.

De boeren en hun bedrijf  
In 2012 riep FrieslandCampina melkveehouders in Nederland op met interesse voor het F2F project, waarna hun training en selectie door Agriterra volgde. Het in september uitgezonden team bestond uit Marten Dijkstra (teamleider), Gerben Smeenk, Jan ten Kate en Wendy Kamp. Samen met haar man runt Wendy een melkveebedrijf van 40 ha met 130 melkkoeien. Het merendeel van de bedrijven op Java heeft 3 tot 4 koeien, met in de regel minder dan 1 ha grond  gebruikt voor akkerbouw, groente of fruit. De koeien staan opgestald en worden gevoerd met rijststro en maisstengels, gras verzameld van wegbermen, cassave wortels, restprodukten o.a. van soja verwerking, en krachtvoer.

Het werkschema
Na een training door Frisian Flag werken Javaanse landbouwtechnici als DDP-er in het project. De training is vooral gericht op kwaliteits beoordeling en registratie van de melk bij de melk-inzamelpunten voor later tanktransport naar de fabriek. Het F2F team concentreerde zich vooral op de aspecten van de melkveehouderij op de bedrijven zelf. De DDP-ers besluiten voor het F2F team welke bedrijven te bezoeken en selecteren potentiële voorbeeld bedrijven, dit in 4 streken verspreid over Midden en West Java. Het programma was als volgt. ’s Ochtends kennismaking met het bestuur van de lokale coöperatie(s) die levert aan Frisian Flag. ’s Middags maakte ieder teamlid met de boer(in) en een DDP-er als tolk een systematische evaluatie van hun bedrijf. Met als leidraad  het “farm compass” schema, verder  het vaststellen en bespreken van de wensen tot verbetering en de mogelijkheden hiertoe.  ’s Avonds uitwisselen binnen het team van de belangrijkste bevindingen en voorbereiden van de presentatie. Waarbij deels beelden gebruikt konden worden uit Power Point presentaties van teams in 2013. De volgende dag samen met de DDP-ers de presentatie, demonstraties, en discussies met de boeren van de coöperatie,  en praktische training van een groep van 20 tot 30 boeren. De bijeenkomsten werden bijgewoond door mannen en vrouwen, veelal zo’n 75% mannen, maar er was ook een training met alleen vrouwen.

Punten voor verbetering                
Vaak terugkomende kardinale punten zijn: noodzaak tot en deskundigheid bij klauw kappen; de uier en de spenen wassen voor het melken en daarna goed afdrogen, zodat het waswater bij het melken niet in de melk drupt; een betere wijze van handmelken waarbij minder kans op uierontsteking; na het melken de uier niet opnieuw wassen; vruchtbaarheidskaart en andere data bijhouden van het vee; noodzaak van permanente water- en voervoorziening voor een optimale melkgift; voederwaarde analyse van het krachtvoer; schone stal. De eerst genoemde punten kunnen na de training vrij eenvoudig geïmplementeerd worden. Na het vorige bezoek werd door een coöperatie een klauwkapper in dienst genomen, en op de geselecteerde voorbeeldbedrijven werden al verschillende geadviseerde verbeteringen ingevoerd.

De Islam en gewoon tussen de koeien staan    
Op Java waar de Islam beleden wordt door meer dan 90% van de bevolking voelde Wendy zich zeker niet gediscrimineerd als vrouw. Zij was zeer op haar plaats bij de Javaanse melkveehoud(st)ers, waar de vrouw vaker nog dan in Nederland de centrale rol vervult. Staand tussen de koeien voelde Wendy zich op haar gemak om praktische adviezen te geven aan  de Javaanse melkveehouders. Graag doet zij als teamlid weer een volgende missie voor het F2F programma.

Heko Köster, nieuwsredactie Agriterra


Share this article:
Lokaal
Gefocust
Verbonden
Kwaliteit

Adres

Jansbuitensingel 7
6811 AA Arnhem
The Netherlands

+31 (0)26 44 55 445
agriterra@agriterra.org