Sterk financieel management basis voor duurzame toekomst cooperaties Nepal

28-01-2014 Van 12 tot 23 december 2013 heeft Jos Thijssen als agripooler (adviseur namens ZLTO) samen met Ramesh Gautam (een Nepalese consultant) voor Agriterra in Nepal vier federaties van cooperaties bezocht en daar met bestuur en management gezamenlijk een analyse gemaakt van hun financiele situatie in brede zin van het woord. Bij de federatie van 72 thee cooperaties in Ilam was ook Bertken de Leede, relatiebeheerder van Agriterra voor Nepal, aanwezig. Daarna heeft het team twee district federaties van primaire multipurpose cooperaties bezocht. Deze zijn lid van de nationale koepel van kleine boeren cooperaties in Kathmandu, welke als laatste geanalyseerd is. Het was een intensief programma, waar in tien dagen tijd door middel van binnenlandse vluchten en lange autoritten een federatie in het uiterste oosten van Nepal en drie in de omgeving van de hoofdstad Kathmandu zijn bezocht.

Financial Health Check
Voor de analyse van de financiële gezondheid van de federaties is gebruik gemaakt van een door Agriterra ontwikkelde gestructureerde vragenlijst. Hierin wordt aandacht besteed aan zaken als goed bestuur, budgettering, financiële procedures, verslaglegging en monitoring en financiële  duurzaamheid. Daarnaast zijn ook enkele financiële kengetallen inzichtelijk gemaakt.  Het doel van de Financial Health Check is niet om te oordelen, maar om inzicht te krijgen in hun eigen situatie om van daar uit tot verbeteringen te komen.

Resultaten
Opvallend was dat de gezamenlijke analyse leidde tot beduidend lagere scores ten opzichte van de eigen analyse (voorafgaand aan de missie). De organisaties hadden niet alle vragen goed begrepen en de juiste toelichting en uitleg van de adviseurs leidde tot veel meer zelfinzicht en uiteindelijk vaak wat lagere scores. De federatie van thee coöperaties in Ilam is jong en scoorde relatief laag, vooral op het gebied van financieel duurzaamheid. De district federaties van coöperaties van kleine boeren bestaan al langer en hadden duidelijk meer ervaring. Bij de ook bezochte overkoepelende federatie was sprake van een professionele organisatie.

Tijdens de bespreking van de diverse onderdelen van de Financial Health Check hebben de consultants aanbevelingen gedaan om tot verbeteringen te komen. Daarnaast is in overleg met bestuur en management van de federaties een actieplan opgesteld, waarin de aanpak van de meest urgente zaken is benoemd. Maar er zijn ook stappen benoemd, die op de langere termijn genomen kunnen worden.
Bij alle federaties was vooral de afhankelijkheid van donorgeld een hot item. Strategieën /actieplannen, die resulteren in het genereren van eigen inkomen, zijn dan ook van levensbelang.

Ambities
De besturen en het management van de bezochte federaties zijn ambitieus en grepen deze ondersteuning van Agriterra met beide handen aan. Ze realiseren zich terdege, dat ze het zelf moeten doen. Hun belangrijkste opdracht is om de levensomstandigheden van de (kleine) boeren in Nepal te verbeteren. Ze kwamen zelf met verschillende ideeën om meer eigen inkomen te verwerven door activiteiten commerciëler op te zetten om zo minder afhankelijk van donoren te worden.


Share this article:
Lokaal
Gefocust
Verbonden
Kwaliteit

Adres

Jansbuitensingel 7
6811 AA Arnhem
The Netherlands

+31 (0)26 44 55 445
agriterra@agriterra.org