Theory of Change

Agriterra kiest heel bewust voor de georganiseerde boer. Op die manier is de impact van ons werk het grootst. Onze adviezen leiden tot resultaten voor boeren en tuinders op twee niveaus:

  • Productie en belangenbehartiging
  • Organisatieverbetering

Resultaten zijn enerzijds zichtbaar in verkoopcijfers en de hoeveelheid afgesloten contracten door boeren. Anderzijds in sterke, professionele landbouwcoöperaties en organisaties. We streven naar resultaten op het gebied van economische ontwikkeling en een betere inkomensspreiding. Een structurele transformatie.

Door de coöperaties in Latijns-Amerika, Afrika en Azië te professionaliseren en te versterken, draagt Agriterra bij aan een positieve sociaal-economische ontwikkeling en een betere inkomensverdeling. Wij geloven dat boeren die zijn georganiseerd in sterke, concurrerende en betrouwbare coöperaties onmisbaar zijn voor een levendige plattelandseconomie. Ze genereren landbouwontwikkeling en helpen bij het creëren van spin-off-werkgelegenheid in plattelandsgebieden.

De aanpak leidt tot Agriterra’s ‘Theory of Change’.
We geloven dat:

  • Advisering van landbouwcoöperaties en -organisaties leidt tot meer en betere service aan hun leden, tot ondernemerschap en hogere productiviteit
  • Lobby en belangenbehartiging samen met landbouwcoöperaties en –organisaties helpt om een positie te veroveren richting overheden en  bedrijven
  • Coöperaties met bankabele business- en investeringsplannen zorgen voor werkgelegenheid en economische ontwikkeling in landelijke gebieden

50/25

boergenoteerde bedrijven / fabrieken

100

miljoen euro aan beleidswijzigingen





Adres

Willemsplein 42
6811 KD Arnhem
The Netherlands

+31 (0)26 44 55 445
agriterra@agriterra.org