Voorproefje activiteiten 2014

20-02-2014 Hierbij alvast een voorproefje van de activiteiten die Agriterra samen met de Oegandese en Tanzaniaanse klanten in 2014 gaat oppakken. Het is een divers pakket aan klanten, van koffie, tot spaar-en kredietbank tot multi-purpose cooperaties, met steeds dezelfde focus: het bankabel maken van cooperaties door middel van betere bedrijfsvoering en daardoor toegang tot kapitaal om de ambities te verwezenlijken.

Op naar een betere positie in de markt
Mviwambi is een ambitieuze Tanzaniaanse coöperatie, actief in koffie, van ruim 2.000 leden. Voor het 3e aaneengesloten jaar stijden haar koffie volumes die ze via de Tanzaniaanse veiling verkoopt. Tot december 2013 had de club al 22 containers verkocht.

Samen met Agriterra wil Mviwambi haar groei ambities realiseren. Plan is om binnen 5 jaar te groeien in het ledenaantal. Nu hangen er 44 boerenorganisaties onder de coöperatie, over 5 jaar willen ze er 300 hebben. De potentie om te groeien is aanwezig. Daarnaast willen ze zich gaan richten op betere afzetkanalen door ook direct koffie te exporteren, dus buiten de veiling om. Dit kan alleen als je een goede kwaliteit koffie hebt en de juiste verkoopvaardigheden kent en hebt. Daarnaast ambiëren ze om als coöperatie betere diensten te leveren aan hun leden door te onderzoeken of de coöperatie financieel baat heeft bij de aanschaf van eigen machines voor het verwerken van de koffie bonen. Deze dienst wordt op dit moment uitbesteed. Het doel is om als coöperatie efficiënter te gaan werken wat een hogere marge voor de boer betekent. Agriterra gaat deze nieuwe klant ondersteunen bij het behalen van deze groei ambities.


Van goed naar stukken beter
Kigarama SACCO is een goed georganiseerde spaar- en kredietbank in Oeganda met een groeiend ledenaantal en stevige ambities. Op dit moment hebben zij ruim 5.500 leden. Het interessante is dat het aandeel vrouwelijke leden sinds 3 jaar gestaag groeit, van 13% in 2011 naar 19% begin 2014. Omdat de SACCO in de regio als betrouwbaar wordt gezien, groeit het aantal leden, maar zeker ook de vraag naar kapitaal. De vraag is zo groot dat zij maandelijks vele aanvragen voor leningen moeten afwijzen.

Samen met Agriterra gaat Kigarama SACCO werken aan een update van het huidige businessplan, waarbij de focus ligt op groei met behoud van de winstpositie van de SACCO. Samen proberen we toegang te krijgen tot meer externe financiering zodat de SACCO aan de stijgende vraag van leningen van de leden kan voldoen. Daarnaast vormt deze SACCO een goede toegang voor banken vanuit de hoofdstad die op zoek zijn naar het potentieel op het platteland. Samen met Agriterra bekijkt Kigarama of deze SACCO als agent kan gaan dienen voor deze banken die hun agrarische portfolio willen uitbreiden.


Met volle kracht vooruit
Katerera ACE is een zogenaamde multi-purpose coöperatie in het zuid westen van Oeganda, die sinds 1 jaar samenwerkt met Agriterra. Deze coöperatie van ruim 5.000 leden is eigenaar van een moderne opslag waar zij de maïs en bonen van haar leden opslaat. In 2013 is samen met Agriterra o.a. gewerkt aan het opstellen van een bankabel businessplan en marktverkenning. Het plan richt zich enerzijds op aanschaf van machines die de maïs tot meel verwerken. Maar voordat zij hieraan kunnen beginnen, heeft de coöperatie toegang tot werkkapitaal nodig om grote volumes maïs op te kunnen kopen en hierdoor rendabel de machines te kunnen laten draaien. Begin 2014 kwam er goed nieuws: een Franse organisatie heeft werkkapitaal ter waarde van zo'n 100.000 euro ter beschikking gesteld voor de opkoop van maïs en bonen in het 1e kwartaal van 2014. Met deze ontwikkeling kan Katerera ACE zich samen met Agriterra vooral gaan concentreren op het professionaliseren van de organisatie qua financieel management, het verbeteren van de eigen vermogenspositie, maar vooral op het verbeteren en opzetten van een goede verkoopafdeling. Iets wat in veel Oegandese coöperaties vaak een onderontwikkeld onderwerp is.

 

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in Oeganda en Tanzania? Volg Petra Zwart, @PetraZwart1


Share this article:
Lokaal
Gefocust
Verbonden
Kwaliteit

Adres

Jansbuitensingel 7
6811 AA Arnhem
The Netherlands

+31 (0)26 44 55 445
agriterra@agriterra.org