Workshop landbeheer

13-11-2014 Deze tweedaagse workshop biedt de mensen instrumenten voor het uitvoeren van transacties in het lokale gemeenschappelijke beheer van land. Daarnaast geeft het handvatten voor het functioneren van Synpa ten aanzien van de medewerkers en het bestuur. Vertegenwoordigers: SYNPA, Synergie Paysanne, een vertegenwoordiger van Agriterra, FDSEA en AFDI. Medewerker van Agriterra, Marieke Postma, beschrijft haar ervaringen in deze tweede blog.

Atelier cogestion foncière locale
De lokale adviseur Ague-Felix, presenteert de historie van de landwet, de code foncière en de verschillende contracten die nu in omloop zijn met betrekking tot landverhuur. Tijdens de bijeenkomst komt naar voren dat het een moeilijke kwestie is om tot een duidelijk beeld te komen ten aanzien van de landverhuur / huurcontracten. Het is een complex proces dat veel tijd in beslag neemt. 

 

Atelier syndicalisme
De bijeenkomst was in aanwezigheid van de gedelegeerden van Synpa. Delphine Caron (AFDI) start de bijeenkomst. De deelnemers krijgen de opdracht op papier te zetten wat ze verwachten van het landbouwsyndicaat. Vervolgens noteren zij waar zij Synpa over 5 jaar graag zien staan. Aansluitend formuleert iedereen voor zich wat ze verwachten van deze dag. Punten die hier onder meer uit voortkomen zijn: het duidelijk informeren en beschermen van de boeren, het verbeteren van de werk- en leefomstandigheden, het verbeteren van het functioneren van Synpa, meer duidelijkheid over de invloed van Synpa op politiek niveau en meer financiële autonomie. 

Aansluitend presenteert Noèle Tauzin het beleid van FNSEA (Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles) met betrekking tot de verantwoordelijkheden en werkzaamheden van gemeentes, departementen en regio’s, uitkomend op het landelijke niveau. Deze indeling verschilt met de structurele indeling van Benin. Waar kan men heen met welke vragen en problemen? De interactie bestaat vervolgens uit het discussiëren in kleinere groepen. De plussen en minnen worden ingebracht. Deze punten en onder meer de conclusies zullen terug te vinden zijn in de rapportage van Bertine. Doel van deze bijeenkomst was om SYNPA een spiegel voor te houden. Door te tonen hoe FNSEA functioneert, maar ook waar het wringt, wordt “zustersyndicaat” SYNPA een spiegel voorgehouden. Aan SYNPA nu de mogelijkheid om deze kans te grijpen en aan te geven waar bij hun de schoen wringt; het probleem is een onscherpe afbakening van rollen en bevoegdheden tussen bestuur en personeel. 


Share this article:
Lokaal
Gefocust
Verbonden
Kwaliteit

Adres

Jansbuitensingel 7
6811 AA Arnhem
The Netherlands

+31 (0)26 44 55 445
agriterra@agriterra.org